Casa Quatre Cantons

Denominació

Aplicacions de taulells en façana.

Localització

Casa del Quatre Cantons o “Calçats Segarra”
Carrer Enmig, 59 /Carrer Colón, núm. 40

Època / Estil

Historicista.

Cronologia / Datació

1924-1925.

Característiques tècniques
Conformació per via semiseca. Decoració pel sistema de trepes.
Descripció

L’edifici, conegut com a Casa dels Quatre Cantons, plasma els gustos personals de la influent família propietària d’origen sevillà que va encarregar la seua construcció en els anys vint del passat segle. És un gran edifici que, l’arquitecte Vicente Traver Tomás, el construeix per a ell mateix per la qual cossa va tindre control total en tots els elements, arribant a aquest resultat tan minuciós i fascinant.

Es tracta d’un edifici en cantonada, de planta baixa i tres altures, construït en els anys 20 amb aires regionalistes. La planta baixa s’obri al carrer a manera de lògia, arcs de mig punt en grups de tres organitzen la façana, alternant amb grans buits de llinda al carrer Còlon. Tota la planta primera obri els seus buits a un balcó corregut marcant, juntament amb la imposta de la planta tercera i la sanefa ceràmica de la cornisa de l’edifici, una potent horitzontalitat, trencada a penes pels encadenats de ceràmica que flanquegen les façanes.

La ceràmica té notable presència en aquest edifici, els encadenats, el drap superior, renyons de la lògia, etc. La rematada de l’edifici està format per una sanefa ceràmica, anterior a la cornisa prominent, que es ressalta amb les dimensions i la col·locació de mènsules moldurades, a la qual se sobreposa l’ull de bou amb pinacle superior.

Els diversos panells de taulells del fris superior, inserits en les seues corresponents obertures arquitectòniques, responen a dissenys neorrenacentistes de quart ornat amb acants oberts grocs i rosetes partides d’enllaç. Els taulells quadrats centrals estan emmarcats per una sanefa rectangular.

Sobre les llindes tenim grans panells de taulells amb garlanda vegetal de fulles, fruits, nugats per una cinta que enllaça amb els enormes cants de perfil espirals moldurats i esmaltats. Tot sobre fons de taulells en blau molt tènue de motius gòtics. En el centre un gran ull de bou circular amb motlura ceràmica esmaltada interior.

Les façanes presenten diverses línies verticals d’amb metopes decorades amb panells de taulells (2×3 peces) retallats en els seus angles amb motius florals renaixentistes. Cada línia presenta 13 panells. En la part superior d’aquestes línies apareixen pinacles de ceràmica decorada i esmaltada acabats en una bola verda.

En la façana principal, a l’altura del segon pis, dos ulls de bou en l’interior dels quals un panell ceràmic (5×5 peces retallades i adaptades al cercle) amb cistella de vímet amb fruits i flors envoltada d’una sanefa renaixentista.

En planta baixa, els espais entre els arcs presenta panells triangulars de taulells neohistoricistes amb pitxers de fruits i arracades de cants. De la mateixa manera, la part inferior dels balcons (sotabalcons) apareix ornada amb motius de clavellines barroques.

Finalment, sobre la porta principal, un panell de taulells rectangular (10×2 peces) i amb sanefa historicisme enmarca, sobre taulells neogòtics, el rètol: CASA Núm. 60, amb lletres en taulell realitzades a trepa.