Villa Anita

Denominació

Aplicacions de taulells de Vila Anita

Localització

Carrer la Costera, núm. 4

Època / Estil

Neoclassicisme

Cronologia / Datació

1920-1930

Dimensions

Taulellets de 20x20 cm

Característiques tècniques
Conformació per via semiseca. Decoració per mitjà del sistema d'enfiles.
Descripció

Edifici quadrat nexent de planta baixa, pis superior i terrassa amb gran balustrada classicista amb torrassa central. Porxe en la façana principal sustentat amb columnes de ferro colat. Vans de les finestres amb motlures.

Un fris de taulells bicolor: part central blanca i extrems blaus, recorre totes les façanes sobre les finestres del pis superior. En la façana central apareix la retolació, formant part del fris, en blau sobre blanc: VILA ANITA.

Totes les finestres apareixen encintades per una banda de taulells rectangulars en blau fosc.

Sobre les finestres de la planta baixa i en la torrassa superior s’observen frisos de set taulells blancs amb estrela de huit puntes de color blau fosc.