Traçat del TRAM

Denominació

Aplicacions ceràmiques en el traçat del TRAM

Localització

Avd. del Mar-Ronda Est

Autor / Fàbrica

Equip tècnic de la Generalitat Valenciana

Cronologia / Datació

2013

Dimensions

Taulells de 45x90 cm

Característiques tècniques
Túnel: Gres porcelànic. Façana ventilada Pont i parada: trencadís
Descripció

En el traçat del TRAM es poden observar diverses aplicacions ceràmiques. Per un costat, tenim l’aplicació de trencadís blanc en el pont de l’UJI i trencadis amb variats colors (roig, verd, groc, lila, taronja i blanc) en el suport de la marquesina de la parada de l’Av. del Mar.

En el túnel és de destacar l’aplicació d’una façana ventilada sobre paraments verticals en el pas subterrani del TRAM amb la finalitat de recobrir els mateixos amb material ceràmic de tipus modern-actual i conferir a aquest espai un ambient diferent a l’habitual. Al mateix temps, el propi producte ceràmic, el gres porcelànic, li proporciona una durabilitat, escàs manteniment, sense necessitat de repintats i neteges freqüents. (Font: app CeramiCS).