Sotabalcons

Denominació

Sotabalcons i frisos

Localització

Carrers i Places

Època / Estil

Neoclàssic, neohistóricisme i modernisme

Autor / Fàbrica

Fàbriques d'Onda i Castelló

Cronologia / Datació

Segles XIX i XX

Dimensions

Taulells de 20x20 cm

Característiques tècniques
Conformació per via humida i semiseca. Bicocció tradicional. Taulells decorats a mà alçada sobre estergit i taulells decorats pel sistema d'enfiles.
Descripció

Una part destacable de l’aplicació de taulells en l’arquitectura la constituïx la col·locació de taulells en la part inferior dels balcons, oferint una certa decoració i ornament als mateixos i per tant a les façanes on estos es troben. Pels carrers del centre històric de Castelló podem observar este tipus d’aplicacions en nombrosos balcons.

La cronologia d’estos taulells comprén des de mitjans del segle XIX fins mitjans del segle XX, aproximadament. Els seus estils decoratius van des dels ornaments neclàsics fins a les produccions modernistes i historicistes que perviuen fins pràcticament fins finals de la primera mitat del segle XX.

Els centres de producció poden ser Onda i la pròpia ciutat de Castelló.

Els dissenys comprenen distints repertoris: taulell monocrom de flor solta, taulells de quart ornament fitomorfs (acants, ramejats) i derivats de tèxtils; taulells amb dissenys neohistórics i eclèctics (imitació de mosaics, ratllats, etc…); taulells modernistes i historicistes. Exemples de tots ells els tenim (o ho teníem) en els carrers Sant Fèlix, Colón, Cavallers, Alloza, Ruiz Vila, Mealla, Campoamor, Papa Lluna, Major, Trinitat, Cervantes, Sant Roc, Governador, Sant Cristòfol, Ausías March, Sanahuja, …

És possible que alguns d’estos exemples es troben desapareguts en l’actualitat per derrocaments o reformes dels immobles on es trobaven. Els frisos de taulells, com a simples tires d’un mateix model repetit en sentit longitudinal en la part superior de la façana, els trobem en els carrers construïts en les primeres dècades del segle XX. Per això, la gran majoria d’ells corresponen a models modernistes amb elements vegetals i naturalistes. Un exemple d’això són els frisos de taulells que decoren algunes vivendes del Carrer Félix Breva.