Rafal del Port

Denominació

Retolació taulells decoratius en façana

Localització

Moll Serrano Lloveras, s/n Port comercial Grau de Castelló

Autor / Fàbrica

Fàbrica de taulells de J.B. Segarra Bernat (Onda i Castelló)

Cronologia / Datació

1945- 1950

Dimensions

Diversas

Característiques tècniques
Conformació per via semiseca. Decoració pel sistema de grimpes.
Descripció

El Rafal de Mercaderies és una gran construcció dotacional annexa al Port de Castelló de la Plana. Es tracta d’una enorme nau, formada per deu crugies modulades amb voltes de formigó, que formen diferents espais destinats en origen al magatzematge de les mercaderies del port. A la part sud, s’agrega un mòdul d’oficines. La façana principal, així com les laterals i la del mòdul d’oficines, mostren un tractament preciosista. Treballat en rajola vista, la porta principal s’obri amb un arc escarser, i les laterals amb arcs de mig punt, com els finestrals repartits en la resta de la construcció, La rematada de l’edifici, en pedra blanca, té un rítmic caràcter mixtilini, amb boles sobre les pilastres centrals, i una cartel·la en taulells anyils que resa “Serveis del Port”.

En l’actualitat, i després d’una intensa reforma del seu interior, el Rafal de Mercaderies del Grau de Castelló funciona com a Casino en la ciutat.

Aquest edifici està construït amb rajola caravista i en les seues diferents façanes es poden apreciar diverses retolacions amb taulells que , alhora, són decoratives. En la façana principal, sobre una gran cartel·la de vores enrotllades, es llig: RAFAL PER A MERCADERIES.

La cartel·la s’acompanya d’al·legories del port (ancora sota l’ull d’un pont) i dues banyes de l’abundància en referència al comerç. En l’angle inferior dreta apareix la signatura de la fàbrica que va fabricar els taulells.

En un lateral tenim el decoratiu rètol SERVEIS DEL PORT, sobre cartel·la, i al centre es troba un cercle amb els símbols del port: pont i ancora