Plaza Hernán Cortés, 4

Denominació

Revestiment de taulells en façana

Localització

Plaça Hernán Cortés, núm. 4

Època / Estil

Modernista

Cronologia / Datació

1920 c

Dimensions

Taulells de 20x20 cm i de 15x15 cm

Característiques tècniques
Conformació per via semiseca. Decoració sanefa pel sistema d'enfiles.
Descripció

Edifici de dos plantes i terrassa amb un interessant revestiment de taulells en les façanes superiors. Es tracta de grans bandes verticals que alterna en disposició d’escaquer taulells verds monocroms amb taulells de disseny modernista amb una pinya sintetitzada de colors alterns de tonalitat verda.

Damunt d’estes bandes i davall de la cornisa, en la zona d’aireig, dos taulells rectangulars formen el disseny modernista d’un gat amb bigots en tonos verdosos. En el centre tres peces ceràmiques calades esmaltades d’aireig.

En el parament de la terrassa veiem un escaquer amb taulells amb flor de lis verda sobre fons blanc alterns amb peces monocromes de la mateixa tonalitat verda.

Les balustrades de la terrassa contenen sengles muntants de quatre taulells de dissenys modernistes: un rostre de dona inscrit en un cercle amb accents sentits d’enllaç en els quatre cantons; flors sintetitzades en verd.

La tonalitat verda de tots els taulells oferix una harmonia en tot el revestiment

Galeria