Paraninf UJI

Denominació

Revestiment ceràmic Paranimf Campus de la Universitat Jaume I

Localització

Universitat Jaume I

Autor / Fàbrica

Edifici: Francisco Mestre, José Font, Francisco Juan
Taulells Responsable tècnic: Cristóbal Badenes
Fábrica: Saloni Ceràmica

Cronologia / Datació

2009

Dimensions

Piezas de 300 x 100 cm

Característiques tècniques
Gres porcelànic. Façana ventilada.
Descripció

Es tracta d’un edifici en forma geomètrica perfecta que domina sobre el seu entorn immediat ja la que el color negre de recobriment ceràmic li confereix elegància i rotunditat enfront de l’altre edifici prismàtic que conté les comunicacions i serveis.

Es tracta d’una de les primeres obres en les quals s’utilitzen làmines ceràmiques de gran format, 3×1 m, amb adhesió química, amb grossària de 3 mil·límetres i va descolorir negre i acabat llis.

Galeria