Maset La Bolonguera

Denominació

Conjunt de taulells del Maset La Bolanguera

Localització

Avinguda Vila-real, núm. 18

Època / Estil

Eclecticisme Modernista

Cronologia / Datació

1910-1920

Dimensions

Suport de la terrassa inferior: 145 cm altura (7 taulellets de 20x20, més 5 cm de l'acabament); Suport de la terrassa superior: 145 cm altura (7 taulellets de 20x20, més 5 cm de l'acabament); Suport interior: 145 cm (7 taulellets de 20x20, més 5 cm de l'acabament)

Característiques tècniques
Conformació per via semiseca. Bicocció tradicional. Decoració per mitjà del sistema d'enfiles. Peces motlurades en la conformació.
Descripció

L’edifici correspon a una casa de camp de la burgesia castellonenca construït a principis del segle XX. L’immoble s’establix a partir de dos plantes (planta baixa i superior) amb grans terrasses.

En la terrassa inferior trobem un suport corregut modernista (sòcol, fons i sanefa) amb la particularitat de les peces corbades d’acabament que li conferixen dinamisme. El disseny del suport correspon a un taulell de fons vegetal amb tija sinuosa de fulls lanceolats, gran flor groga i dos flors pentafoliades de to lila. La sanefa recrea el mateix disseny, amb flors grogues i liles pentafoliades, sense la gran flor groga, i amb la particularitat d’estar retallada per a adaptar-se a la curvatura de les peces especials verdes d’acabament. Estes peces presenten decoració motlurada i esmaltat posterior. El sòcol correspon a un taulell verd monocrom amb motlura. Este disseny apareix en el catàleg comercial de la fàbrica de taulells Pujol i Bausis (Esplugues de LLobregat, Barcelona) com el núm. 198, i segons projecte del Lluís Domènech i Montaner en 1901. El mateix model esta present en la col·lecció de taulells procedents de la fàbrica J.B. Segarra Bernat d’Onda, datats entre 1920-30.

En la terrassa superior trobem un suport modernista de temàtica vegetal. En la part superior una cinta blava de bords marrons recorre tot l’espai. En la cinta s’enrosquen i cauen tiges verdes amb fulls del mateix color i fruits de tons roses. Sembla un emparrat de vinya amb brots i raïm. Els taulells inferiors presenten fulls verds de vinya amb raïm en un cantó de la peça. L’acabament superior correspon a un taulell motlurat de color verd i el sòcol inferior és també taulell amb motlura verda.

El suport interior correspon a un model de taulells en relleu monocrom en tonalitat beix. Acabament superior amb peces especials motlures i sòcol inferior també amb taulells motlurats. Ambdós en color crema a joc amb els taulells de fons.

En el jardí es destaca un banc amb revestiment ceràmic amb models neorenacentistas de tonalitats blaves. Peces especials de cubrecantos i passamans exteriors en els acabaments i passamans interiors en l’assentisc, monocroms en blau.