Maset Blau Tir de Colom

Denominació

Conjunt de taulells del Maset Blau

Localització

Carrer Mestre Arrieta, núm. 40

Època / Estil

Eclecticisme/Arquitectura popular

Cronologia / Datació

Primer terç del segle XX

Característiques tècniques
Conformació per via semiseca. Bicocció Tradicional. Decoració pel sistema de trepes.
Descripció

El Maset Blau és un edifici d’habitatge unifamiliar de dues plantes i torre central prismàtica, amb sengles porxos en les façanes davantera i posterior. Presenta detalls decoratius interessants, com el tractament de les columnes dels porxos. La zona en què s’insereix va ser, en el seu temps, una ciutat jardí residencial, plena d’habitatges unifamiliars en un entorn periurbà envoltat d’horta; encara que en l’actualitat s’ha perdut aquell entorn, transformat per edificacions en altura i construccions industrials.

Un fris de taulells, blaus i blancs en zig-zag, recorren totes les façanes a l’altura del primer pis i envoltant el mur perimetral del porxo. D’aquesta, manera, les finestres presenten en les seues parts superior i inferior, taulells tipus escaquer amb colors blau i blanc. Finalment, la teuladeta del mirador té un fris de taulells, blancs i blaus també en zig-zag, i una cúpula semiesfèrica en trencadís blau.

Galeria