Mas la Casita

Denominació

Conjunt de taulells de la Masia La Casita

Localització

Avinguda Vila-real, núm. 44

Època / Estil

Eclecticisme

Autor / Fàbrica

Arq. Francisco Maristany Casajuana

Cronologia / Datació

1947-48

Dimensions

Suport de la terrassa: 160 cm d'altura

Característiques tècniques
Conformació per via semiseca. Decoració per mitjà del sistema d'enfiles.
Descripció

Edifici de planta baixa i un sol pis, amb dos torres en els extrems. El cos principal és de planta quadrada, amb terrassa davantera i escala imperial que conduïx al pis principal, a través d’una terrassa coberta, i disposició totalment simètrica respecte a l’eix longitudinal. L’acabament de l’edifici està format per balustrada. Destaca la fusteria, taulelleria i rejería, amb notables exemples en la tanca, el sòcol de la terrassa, el reassetjat de la finestra del replanell, així com la interessant zona enjardinada.

En el primer replanell de l’escala imperial tenim un revestimient de taulells neorrenacentistes amb predomini del blau que emmarca el va de la finestra existent davall de la terrassa. Peces especials cantoneres en blau fosc en els cantons.

El suport en la terrassa correspon al mateix model que el descrit.