Llotja del Port Pesquer

Denominació

Mural decoratiu de taulells de la Llotja del Port

Localització

Llotja de Pescadors, Grau de Castelló

Època / Estil

Costumbrisme

Autor / Fàbrica

Alberto Guallart Ramos (1936-) / Fca Fills d'Antonio Diago

Cronologia / Datació

1968

Dimensions

14,80 x 2,80 m (900 taulells de 20x20 cm)

Característiques tècniques
Conformació per via semiseca. Decoració a mà alçada sobre estarcit.
Descripció

Aquest gran mural ocupa la cara nord de la llotja del peix del port de Castelló. L’artista plasma el paisatge del port, amb la primitiva llotja de fusta a la dreta i l’edifici de la
comissaria portuària a l’esquerra, sent aquesta la mateixa visió que pot observar l’espectador si contempla front el mural. Els personatges (joves pescadors asseguts i dempeus juntament amb pescadores carregades amb cistells de peixos) en actitud una miqueta galant, ens recorden al costumbrisme d’inicis del segle XX. La composició és oberta i mostra tres grups de personatges en variada disposició. Es destaquen els ben resolts escorços del grup central.

El mural apareix signat amb el nom del taller familiar GUALLART, en l’angle inferior dret.

Galeria