Fàbrica Diago

Denominació

Panell-anunci de taulells en façana.

Localització

Carrer Mestre Arrieta (en origen en Avd. València, núm. 44)

Època / Estil

Costumbrista

Autor / Fàbrica

Rafael Guallart Carpí (1895-1975) /Fca de taulells Fernando Diago Piñón

Cronologia / Datació

1957 c.

Dimensions

Escena principal: 621 taulells de 20x20 cm.

Característiques tècniques
Conformació per via semiseca. Decoració a mà alçada sobre estergit.
Descripció

Es tracta de l’antic rètol- anunci de la fàbrica de taulells de Fernando Diago que ocupa la llinda i els brancals superiors de la porta principal a la factoria. Sobre la llinda i entre la retolació de la fàbrica de taulells i nom propi d’aquesta, FERNANDO DIAGO PIÑÓn S.L., i en el centre s’observa al déu Mercuri (amb casc alat i caduceu), com l’al•legoria del comerç, envoltat de fruits de la terra i diversos productes industrials. En el fons fumejants naus fabrils i vaixells de transport.

En el brancal dret apareix una al•legoria de l’art amb un ceramista executant un panell de taulells devocional sobre el cavallet de fusta. En el brancal esquerre tenim un operari que utilitza una premsa de taulells com una al•legoria de la indústria i el treball.

La xemeneia.- És una estructura amb fàbrica de rajola massissa i morter amb base rectangular i tub octogonal, de gran esveltesa que aconseguix els 20-22 m d’altura. La xemeneia és l’encarregada de produir el tir per a prendre l’aire necessari a la combustió i llançar els seus productes a l’atmosfera. Aquest tipus de xemeneies estan associades als forns de cambres. El forn de cambres és un forn continu de llar variable i productes en repòs. La seua incorporació a la indústria del taulell és bastant tardana (des de mitjan segle XX) i d’escassa repercussió. Es van utilitzar tardiament només per a la cocció del bescuit, i van ser relegats davant els forns túnel i els de canals. No obstant això, les esveltes xemeneies d’aquests forns constitueixen la imatge d’espai o zona industrial per antonomàsia.

Aquesta xemeneia, feliçment salvaguardada i conservada, presideix des de 1995 la nova plaça denominada Antiga Fàbrica de Fernando Diago Piñón.

Galeria