Fàbrica Dàvalos

Denominació

Taulelleria en façana de la Fàbrica Dàvalos

Localització

Carrer Herrero, núm. 15

Època / Estil

Arquitectura industrial modernista.

Autor / Fàbrica

José Gimeno Almela.

Cronologia / Datació

1900 c

Característiques tècniques
Rajola massissa. Taulells monocroms.
Descripció

El magatzem industrial de la família Dàvalos ocupa una poma sencera amb façana al carrer Herrero, en l’entramat urbà de la ciutat. Es tracta d’un edifici de singular rellevància, perquè és el millor exemple d’arquitectura industrial conservat en el centre urbà, que mescla a més els preceptes de l’arquitectura econòmica i industrial amb aquells decoratius del modernisme propi del seu autor, José Gimeno Almela.

Es tracta de tres grans naus entrellaçades d’aspecte típicament industrial vuitcentista, els murs del qual són de maçoneria carejada, mentre vores, espais divisoris i cornises es resolen en rajola vista. La part superior de les testeres es revist de taulelleria verda, mentre la part central es resol amb testeres dobles, amb dues obertures en les naus laterals i un ull de bou en la central, i un ampit escalonat que es remata amb teula vidrada.

Galeria