Casa dels Orfes

Denominació

Contrapetges (frontis) de taulells i font

Localització

Casa dels Orfes, Carrer Bisbe Climent, núm. 24

Època / Estil

Neoclàssic

Autor / Fàbrica

Fàbriques de la ciutat de València

Cronologia / Datació

1783-1788 c

Dimensions

Diverses

Característiques tècniques
Conformación por vía húmeda. Loza estannífera policroma decorada con óxidos metálicos a mano alzada sobre estarcido
Descripció

La Casa dels Orfes s’alça sobre la casa pairal de la família del bisbe Josep Climent Avinent (1706 – 1781), que decideix deixar a la ciutat un llegat en forma d’enorme casa de beneficència per a orfes en les seues propietats.

El seu ús assistencial per a xiquets orfes determina tota l’estructura. En el nivell inferior se situen entrada, vestíbul, porteria, capella, escales, cuina i serveis complementaris, així com el col·legi pròpiament dit i un ampli pati.

En els pisos superiors se situen les habitacions dels mestres, i en la superior un oratori i les habitacions dels asilats. Les plantes s’articulen mitjançant dues escales situades als costats del vestíbul, destacant la de la dreta per la seua enorme qualitat, amb un passamans de fusta acabat en rocalles, mamperlans de fusta i ceràmica en els esglaons.

Descripció dels taulells
  • Escala núm. 1:. correspon a taulells rectangulars de contrapetja (frontis). Formen una sanefa vegetal de set taulells a partir d’un taulell central En el centre taulell de cants blaus amb gran petxina venera tricolor de la qual sorgeixen arracades que esdevenen en espirals de les quals sorgeixen rosetes d’enllaç horitzontal i contínua amb tulipes obertes amb la següent peça.
  • Escala núm. 2: Primer tram: correspon a taulells rectangulars de contrapetja (frontis). Formen una sanefa seriada de cants verds a partir de l’enllaç de dos models: de fulles d’acant obertes (partides d’enllaç) sorgeix una cinta de la qual pengen fruits, flors i fulles. Garlanda dividida en fistó amb flors, fulles i fruits.
  • Escala núm. 2: Segon tram: taulells quadrat de quart (11,5×11,5 o 13×13 cm) card corbat en molinet, rosetes partides d’enllaç; taulell quadrat de mitjà (sanefa), cant blau, acants corbats en feix, flor de quatre pètals en C roseta partida d’enllaç.
  • Font: recipient polilobulat d’una font revestida en el seu interior amb taulells historicistes, neoárabs, amb peces especials de cantoneres blaves. Primer terç del segle XX. Fàbriques d’Onda i Castelló.
Galeria