Casa Fabra (Alloza 109)

Denominació

Fris de taulells en façana

Localització

Carrer Alloza, núm. 109

Època / Estil

Eclecticisme

Autor / Fàbrica

Manuel Montesino Arlandis
Taulells: Fàbrica de Perís (La Campana), Onda.

Cronologia / Datació

1918-23

Dimensions

Taulells de 20x20 cm

Característiques tècniques
Conformació per via semiseca. Decoració pel sistema de trepes
Descripció

Edifici entre mitjaneres, de tres altures. Contingut en el corrent eclèctic. En planta s’obri un gran buit que ocupa quasi tota la façana. Dos eixos componen el pany de les plantes altes. El buit de la dreta obri a un balcó protegit amb barana metàl·lica, emmarcat per unes faixes verticals que es prolonguen per tot l’edifici. Dues motllures marquen la situació de la llinda i el que en el seu moment degueren ser lambrequins, decoren hui la llinda del buit, en arc rebaixat. Unes garlandes en relleu amb motius vegetals subjecten el següent balcó.

Respecte als taulells podem observar els tres frisos en cadascun dels tres nivells de la façana. Es tracta un taulell quadrat de sanefa, tot en blau, de caràcter eclèctic i que combina una greca sintetitzada en les vores amb una gran tija sinuosa de fulles de lis en espiral.

Les aplicacions del balcó, de 80×20 cm (4 taulells de 20x20cm) correspon a dissenys modernistes realitzats per la fàbrica de taulells d’Elías Perís (La Campana ) d’Onda als inicis del segle XX. Es tracta d’un model en ram amb quatre flors de quatre pètals la tija corbada dels quals enllaça amb el següent model de flors de tres fulles lanceolades, tot sobre fons color crema.

Galeria