Villa Esther Alonso

Denominació

Conjunt de taulells de la Vila Esther Alonso

Localització

Avinguda Vila-real, núm. 50

Època / Estil

Eclecticisme

Autor / Fàbrica

Edifici: Arq. Francisco Tomás Traver
Taulelleria: Taulells Diago, Castelló

Cronologia / Datació

1925-1930

Dimensions

Suport: 160 cm d'altura
Suport interior: 170 cm d'altura (taulellets de 15x15 cm)
Paviment mosaic Nolla: 352x394 cm

Característiques tècniques
Conformació per via semiseca. Decoració per mitjà del sistema d'enfiles. Mosaic Nolla correspon a gres pintat en massa.
Descripció

La masia situada en el número 50 de l’avinguda de Vila-real, és un edifici de planta quadrada i dos plantes. Els quatre costats de l’edifici es dividixen en tres parts cada u, que s’evidencien en els pitxers sobre pilars de la balustrada superior. D’este simètric cos central, destaca sobretot la torre lucernari del seu centre, que se situa just sobre l’escala. És especialment notable el cos envidrat de la part davantera, que unix dos terrasses, una inferior i una altra superior, amb dos pilars de pedestals ceràmics coberts amb cèl·lules de fusta amb bonic especejament de vidres transparents i vidres de color verd i roig. La teulada és lleugera, a quatre aigües i amb pinacle en el centre.

Un suport corregut de taulells revist tot el cos inferior de l’edifici, emmarcant, al mateix temps, totes les finestres, el va de la porta principal i les quatre cares de la torre luernari que presidix l’edifici. Els taulells presenten un disseny d’escaquer incloent-hi estilitzats motius diferents en cada un dels quadrats del mateix, i alterns en forma i color, que combinen a manera de xarxa ortogonal.

El suport interior correspon a un model neorrenacentista amb predomini absolut del color blau. Les jardineres del jardí, a peu de sòl, presenten un sòcol corregut amb taulells de dissenys reorrenacentistas en blau.

Cal destacar que en el mirador del primer pis hi ha un paviment de mosaic Nolla format per tessel·les monocromàtiques de 4×4 cm.