Peix assortidor – Grau de Castelló

Denominació

Font assortidor-Peix

Localització

Plaça del Mar. Grau de Castellón

Cronologia / Datació

1995

Característiques tècniques
Mosaic de ceràmica vidrada
Descripció

Es tracta de l’escultura en formigó d’un gran peix en la seua part superior. Tot el peix apareix revestit de tessel•les ceràmiques de diferents colors que confereixen un gran efecte cromàtic.

Galeria