Carrer Santo Tomas, 47

Denominació

Rajoles esmaltades i fris de taulells

Localització

Carrer Sant Tomàs, 47

Època / Estil

Modernista

Autor / Fàbrica

Taulells: Fàbrica de Perís, La Campana, Onda

Cronologia / Datació

1900 c

Dimensions

Taulells de 20x20 cm

Característiques tècniques
Conformació per via semiseca. Decoració pel sistema d'enfiles.
Descripció

Immoble contingut en el corrent modernista valencià. Edifici entre mitgeres format per planta baixa i dos altures.

Una ampla banda vertical i rectangular amb extrems semicirculars de rajoles esmaltades en verd turquesa recorre el costat esquerre de la façana.

En la cornisa podem observar, entre mènsules decoratives i peces de ventilació, un fris corregut de taulells de disseny modernista de temàtica vegetal amb clavells rosats i tiges verdes sobre fons morat. Este model, semblant al de la Casa Modernista de Novelda, es va produir en els inicis del segle XX per la fàbrica de Perís (La Campana) d’Onda.

Galeria