Placas calle y rotulación Urbana

Denominació

Taulells de Retolació Urbana

Localització

Carrers, Places i Edificis

Autor / Fàbrica

Diversos

Cronologia / Datació

Des del segle XIX a l'actualitat

Dimensions

Diverses

Característiques tècniques
Conformació via humida. Decoració a mà alçada sobre estergit. Conformació per via semiseca. Decoració pel sistema d'enfiles.
Descripció

Existix en tota la ciutat una variada i diversa tipologia de retolacions urbanes en ceràmica (taulells, panells de taulells i plaques) que indica el nom dels carrers, places, districtes i números dels edificis. Incloem en este apartat aquelles retolacions que fan referència a llocs o establiments públics, eclesiàstics o privats.

Com a llocs públics destaquem els rètols del Mercat Central o el Mercat de Sant Antoni, el Centre Municipal de Cultura, Biblioteca Municipal, Centres de la Tercera Edat, culturals, etc…

Un altre tipus de retolacions són els rètols commemoratius sobre algun personatge històric o un fet destacat, com el de les Normes de Castelló, la casa on Josep Pascual Tirado va escriure Tombatossals o el II Centenari de la mort d’Isabel Ferrer.

Per part de diverses associacions també s’han col·locats rètols de taulells: Associació de Bonsais de Castelló, Associació Carta Pobla, Associació Moros d´Alquería.

La immensa majoria de tots estos panells de taulells i plaques presenten una decoració historicista on preval el barroquisme i el rocall.

Antigament també van existir les plaques de circulació de carruatges com en altres poblacions (Onda, Almassora, …), així com els llocs de bans i els números de les quadres. Del mateix mode, també es degueren de col·locar les plaques ceràmiques situades en les principals entrades a la població.

Incloem en este apartat aquells taulells que porten la llegenda ASEGURADA DE INCENDIOS, amb fons d’una casa en flames, per a indicar que la vivenda estava assegurada. Un altre rètol és el que feia referència al joc de la pilota valenciana i es col·locava en el carrer on es realitzava este esport. En moltes poblacions encara persistixen estos taulells encara que ja no es jugue a pilota.

Finalment, una altra mostra de retolació, en este cas periurbana, van ser els panells de taulells que, en les carreteres principals i estant pròxima la població, donaven la informació quilomètrica de diverses ciutats del recorregut de la calçada, com els que hi havia en la N-340.