Portal de la purísima – indulgencias

Denominació

Conjunt panell devocional “Purísima” i Placa ceràmica “Indulgencias”

Localització

Carrer Enmedio, núm. 152

Autor / Fàbrica

Panell de la Puríssima: J. Cotanda / fàbrica de taulells de Fernando Diago (Castelló)

Cronologia / Datació

1797

Dimensions

Panell: 100 x 80 cm
Placa: 45X95 cm

Característiques tècniques
Panell: Conformació per dia semiseca. Decoració a mà alçada sobre estergit. Placa: Conformació per via humida. Decoració a mà alçada sobre estergit.
Descripció

Este panell devocional de la Puríssima (5×3 taulells de 20×20 cm i 10 taulells de 20×10 cm) substituïx un altre més antic fabricat en L´Alcora de 1791, encara que ubicat en la derrocada porta medieval. Es tracta d’una reproducció de la famosa obra de Murillo amb la Verge levitant rodejada d’àngels sobre un fons difuminat amb aerògraf. Fornícula esbocada revestida de sanefes ceràmiques decorades i motlura exterior amb peces especials de cubrecanto.

Placa ceràmica emplaçada en el seu lloc original però sobre una nova edificació. Esta placa és un recordatori d’indulgències per a qui orara davant de la imatge de la Verge i va ser col·locat pel bisbe Salinas en 1797.

El text diu:

El y.ttmo y Rmo. Sor. Dn. Fr. Antº. Joseph

Salinas y moreno del Consejo de SM

Obispo de la Ciudad de Tortosa & Con

cede 40 dias de Yndulugencias a todos

los Fieles de ambos sexos que devotamente

rezaren u[n A]ve Maria delante de esta

Sanma. Ymag[en d]e Nª Sª otros 40. por Svc.

y otros 40. por cada tercio de Rosario rogando

en todas estas oraciones por la necesidad

de la Yglesia por la Paz y concor

dia en los Principes Chirstianos y por

la Felicidad de Nuestros Catolicos

M […]as y Rl. Familia. En Castellon

de la Plana, a 30 de Octubre de 1797.

En l’altre costat de la fatxada tenim un antic Taulell recordatori. Retolació urbana, de 25×15 cm amb la llegenda següent:

Aqui estuvo el

Portal Titulado de la

purissima se derrivo

en el mes de Junio de 1794

Este singular taulell és un recordatori de l’existència en este punt o pròxim a este de l’antic portal de la ciutat medieval, el qual va ser derrocat a instàncies del governador Bermúdez de Castro per a afavorir el creixement de la ciutat.

Galeria