Pont Segle XXI

Denominació

Pont Segle XXI

Localització

Passeig de la Universitat

Autor / Fàbrica

Equip tècnic de la Generalitat Valenciana

Cronologia / Datació

2013

Característiques tècniques
Trencadís
Descripció

El Pont Segle XXI forme part del traçat del TRAM en el qual es poden observar diverses aplicacions ceràmiques.

En este pont, tenim l’aplicació de trencadís blanc.

El propi producte ceràmic, li proporciona una durabilitat, escàs manteniment, sense necessitat de repintats i neteges freqüents. (Font: app CeramiCS).

Galeria