Plaça Santa Clara

Denominació

Paviment Plaça de Santa Clara

Localització

Plaça de Santa Clara

Autor / Fàbrica

Juanjo Ramón, Miguel Bartolomé, Jorge Corrales i Miguel Llorens (ITC)

Cronologia / Datació

2009

Característiques tècniques
Gres porcelànic
Descripció

Es tracta d’un paviment urbà amb taulells que presenta un innovador sistema de disseny centrat en criteris ergonòmics, aportat unes aptituds en quant a durabilitat, resistència i facilitat de manteniment. És un sistema que dóna resposta a les necessitats dels usuaris adaptant-se a la seua forma de caminar, sense absorbir l’aigua i evitant regs d’ensopegades i caigudes.

Galeria