Plaça Fadrell

Denominació

Mural de les Partides del terme de Castelló

Localització

Plaça Fadrell

Època / Estil

Costumbrisme contemporani

Autor / Fàbrica

Alberto Guallart Ramos (1936-)
Composició J.B. Porcar / Ceràmica Guallart

Cronologia / Datació

1967

Dimensions

10 m de longitud x 1,20 m d'altura

Característiques tècniques
Conformació per via semiseca. Taulells decorats a mà alçada sobre estarcit.
Descripció

D’una banda, en plaça s’alça un gran mur de formigó decorat amb diversos panells de taulells al·lusius a les séquies de reg de la ciutat i a les activitats agrícoles.

Aquests panells ceràmics, de 6×3 taulells de 20×20 cm, presenta una disposició rectangular vertical alternant paisatges relacionats amb cadascuna de les sèquies amb uns altres que presenten fruits de la terra de les diverses del partides del terme municipal.

La plaça conté cerámiques amb pintures referents a la taronja.

D’altra banda, es poden observar diversos bancs i jardineres revestides amb trencadís, a partir de trossos de taulells vidrats en blanc i marró.

Al costat del mural descrit, podem veure un paviment ceràmic amb un joc infantil amb taulells de gres porcelánic decorats mitjançant impressió digital.

Es tracta d’un gran mural escenes relacionades amb activitats agrícoles, aplicacions fitosanitàries i un reconeixement a l’astrònom i filòsof Pierre Mechain descobridor de 26 cossos celestes i 8 comentes i va morir de febre groga en 1804, contreta durant una expedició astronòmica per a mesurar el meridià de Greenwich.

La plaça del Fadrell és l’homenatge de la ciutat a la indústria agrària de la taronja. El llaurador s’alça fort i orgullós portant una aixada a la mà dreta i, a la mà esquerra, un feix de branques de taronger.

Des del mes de novembre de 2009, els diumenges, la plaça del Fadrell es converteix en el Mercat de la Taronja que possibilita el contacte directe entre els productors i els consumidors.

La plaça conté cerámiques amb pintures referents a la taronja, així com a diversos bancs i jardineres ornamentats amb trencadís, convertint el lloc, en un preciós racó, ideal per al descans i la contemplació́.