Plafó devocional de Sant Vicent i Santa Bárbara

Denominació

Sant Vicent i Sta Bàrbara

Localització

Carrer Sant Vicent, nº 10

Autor / Fàbrica

Fàbriques de la ciutat de València

Cronologia / Datació

Finals segle XVIII

Característiques tècniques
Conformació per via humida. Taulells decorats a mà alçada sobre estarcit.
Descripció

A l’esquerra, Sant Vicente, amb hàbit dominic, jove imberbe, té un llibre obert a la mà esquerra i assenyala amb l’índex dret a la filactèria superior; en la part dreta de la pintura, Santa Bàrbara, com a donzella vestida a la romana, amb mantell taronja, palma a la mà esquerra i ostensori solar amb l’hòstia (amb una creueta; la santa va coronada i amb nimbe circular; al fons la torre fortalesa amb triple obertura on va ser tancada la donzella. L’orla té bossell entre doble filet groc i taronja. Posseeix inscripcions (en filactèria sobre Sant Vicent) : “TIMETE DEUM ET DÓNA’T ILLI HONOREM)”

Descripció dels taulells

Sant Vicent Ferrer i Santa Bàrbara