Parada TRAM calefactada

Denominació

Paviment calefactat

Localització

Parada TRAM, Av, Passeig de Morella

Autor / Fàbrica

inHedit per a TAULELL S.A. en col·laboració amb l'Ajuntament de Castelló

Cronologia / Datació

2009

Característiques tècniques
Gres porcelànic
Descripció

Es tracta d’un paviment de taulells que es calfen mitjançant un circuit especial i alliberen calor, augmentant d’aquesta manera la temperatura de la zona on es troben el paviment de la marquesina i els bancs d’esta.

Galeria