Maset los Arrayanes

Denominació

Conjunt de taulells del Mas Los Arrayanes

Localització

Avinguda Vila-real, núm. 36

Època / Estil

Eclecticisme Modernista

Autor / Fàbrica

Arq. Francisco Tomás Traver

Cronologia / Datació

1910-15

Dimensions

Suport de la terrassa: 160 cm d'altura

Característiques tècniques
Conformació per via semiseca. Decoració per mitjà del sistema d'enfiles.
Descripció

L’edifici correspon a una casa de camp de la burgesia castellonenca construït a principis del segle XX. El Mas Los Arrayanes és un edifici de planta quadrada i una sola planta, amb terrassa davantera i escala imperial decorada amb pitxers i balustres.

La terrassa es recolza en un pòrtic de quatre lleugers pilars, amb altura inferior a la del cos principal, provocant un joc de volums en ascens, que es decora amb un gràcil joc de pilars i boles.

La terrassa presenta un suport corregut d’estil neorrenacentista amb doble sanefa, superior i inferior, i un sòcol blau. El model de taulell de fons, en blau, verd i groc, correspon a una peça de quart ornament amb disseny renaixentista sintetitzat i adaptat al sistema d’enfiles, igual que el disseny de les sanefes. Premsa de peces d’esquadra cantoneres en blau.

L’emparrat del jardí se sosté amb columnes en la part inferior del qual apreciem un revestiment ceràmic amb taulells de corda seca que componen dissenys de paons blaus sobre fons groc. Una sanefa historicista bicolor (blau i marró) finalitza els panells.

Galeria