Maset Blau

Denominació

Conjunt de taulells similar als del Mas de Sixto

Localització

Avinguda de l'Alcora, núm. 50

Època / Estil

Eclecticisme/Arquitectura popular

Cronologia / Datació

1907

Dimensions

Taulells de 20x20 cm

Característiques tècniques
Conformació per via semiseca. Decoració pel sistema de trepes.
Descripció

El Maset Blau és un edifici d’habitatge unifamiliar, amb un cos central prismàtic de tres plantes i torre, i cossos laterals de dues plantes, que s’adossen al central creant una sèrie de terrasses al seu voltant, i uns interessants jocs de volums.

Amb detalls decoratius d’enorme interès en les façanes: un gran mirador de fusta, persianes de llibert de color blau, vidres de colors, elements ceràmics blaus rematant totes les obertures i terrasses, i les portes d’accés.

Tots els taulells corresponen al model de disseny geomètric d’escaquer blau i blanc, produïts per totes les fàbriques de taulells del moment.

Galeria