Lute-Hidrola

Denominació

Façana de l’edifici de la LUTE (HIDROLA)

Localització

Carrer Luis Vives, núm. 15

Època / Estil

Arquitectura industrial modernista.

Autor / Fàbrica

Luis Ros de Ursinos.

Cronologia / Datació

1914 c.
2006 Rehabilitat (A. Miguel Gracia Sanchís).

Característiques tècniques
Rajola massissa.
Descripció

Es tracta de la façana de rajola bizcotxada edificat per la companyia elèctrica de la Vídua d’Este (LUTE). És un edifici industrial bastant cridaner en què la funció del mateix i la
forma exterior queden estretament entrellaçades. D’aquesta manera, el mur de rajola de la façana mostren una obertura amb la silueta d’una bombeta (la reixa assembla els filaments de la mateixa) i la forma de la porta recorda una pila de Volta, i en la rematada final de la façana simula la forma d’una línia elèctrica.

Galeria