Edifici carrer Gobernador, 44

Denominació

Panells de taulells en façana

Localització

Carrer Governador, núm. 44

Època / Estil

Historicista / Neorrenaixement

Dimensions

Diverses

Característiques tècniques
Conformació per via semiseca. Decoració tècnica d'entubad i corda seca. Decoració a mà alçada sobre estergit.
Descripció

La façana d’este edifici presenta aplicacions ceràmiques amb diversos panells i frisos de taulells que responen a un estil neorrenaixentista de fons groc.

En el cos central de l’edifici s’observen dos tipus de frisos. El superior, i de majors dimensions i adaptat a la forma mixtilínia del marc d’escaiola, presenta una gran copa blava amb fruits, de la base de la qual sorgixen, en ambdós direccions, grans fulls d’acant, arracades espirals, en els que es recolzen lleons blaus amb el cap volt. El fris inferior té com a motiu central la venera emmarcada en cartel·la subjectada per dos amorets, estos al seu torn, amb l’altra mà, aguanten sengles banyes de l’abundància.

En la part superior del cos central, dos ovals contenen dos bustos renaixentistes (masculí i femení) amb els caps volts cap a l’interior, com mirant-se.

En els laterals de l’edifici podem veure que l’exterior de les tres finestres està remarcat amb un fris corregut de taulells rectangulars de sanefa de temàtica vegetal sobre fons groc. El frontis de la segona finestra presenta un panell semicircular amb l’escut de la ciutat de Castelló inscrit en una cartel·la ovalada, acants corbats i lleons.

En la part superior dels cossos laterals tenim dos panells rectangulars amb ornament neorrenaixentista. En el centre d’estos panells sengles ovals amb reproducció de famoses pintures de Goya: a l’esquerra La verema; a la dreta El bevedor.

En la planta baixa tenim, incrustats en els pilars de rajola i en sentit vertical, taulells amb cap de lleó. Al costat de la porta principal, dos taulells a joc amb la resta de l’ornament ceràmic ens indiquen el número de l’edifici.