Esglesia de la Sang

Denominació

Arrambador de taulells

Localització

Capella del Sant Sepulcre Capella de la Sang.
Annex al Palau de la Diputació Provincial de Castelló.
Carrer Major, núm. 107, cantonada Plaça María Agustina

Època / Estil

Edifici: Historicista / neobarroc
Taulelleria: Rococó

Autor / Fàbrica

Real Fábrica de L’Alcora.

Cronologia / Datació

1768 c.

Dimensions

El sòcol té l'amplària dels costats de l'octògon, encaixant cadascun d'ells un motiu de 130 cm d'altura, amplària la dels costats de l 'octògon. Cada taulell 20x20 cm aprox.

Característiques tècniques
Conformació per via humida. Pisa estannífera policroma decorada amb òxids metàl·lics a mà alçada sobre estergit.
Descripció

La capella del Sant Sepulcre de la desapareguda Església de la Sang (declarada com BRL (Bé de Rellevància Local), correspon a un edifici neobarroc reconstruït després de la Guerra Civil i integrat en el Palau de la Diputació Provincial. El seu interior presenta una planta centralitzada amb deambulatori de dues plantes. En planta baixa es van reintegrar els antics sòcols de taulells.

Descripció dels taulells

es tracta de sis arrambadors de taulells que, entorn a cadascun dels costats de l’interior de l’edifici, presenten els atributs o objecte que apareixen narrats en la Passió segons els textos evangèlics: el gall, l’espasa de la pressa, l’hisop, la llança, els daus, la bossa de Judes, les disciplines, la Creu,etc.

La decoració principal dels panells, és a dir, els atributs de la passió, emmarcats per una exuberant rocalla arquitectònica dorada, corresponen a:

  • Sòcol 1: l’escala, llança i l’acrònim SPQR
  • Sòcol 2: el gall, l’espasa i el flagel
  • Sòcol 3: la creu, la llança i l’esponja amb vinagre
  • Sòcol 4: el pitxer aigua, les espina i la palma
  • Sòcol 5: acrònim INRI, bossa de Judes, daus i les tenalles
  • Sòcol 6: torxes, cresol i pal amb corda