Carrer Enmedio, 126

Denominació

Frisos de taulells

Localització

Carrer Enmig, núm. 126

Època / Estil

Eclecticisme/Modernisme

Cronologia / Datació

1920 c

Dimensions

Frisos: 100x40 cm (6x2 taulells de 20x20)
Muntant: 540 cm aprox (52 taulells de 20x20 cm, 58 taulells 20x10 cm)

Característiques tècniques
Conformació en semisec. Bicocció tradicional. Decoració per sistema d´enfiles.
Descripció

Edifici entre mitgeres de dos plantes i terrassa. La decoració amb taulells, un panell a manera de muntant de 540×60 cm, és realment original. Alterna models modernistes vegetals en la part central de la composició amb una sanefa correguda d’arrelam neoàrabe.

En l’aportació superior un fris corregut de taulells, de 20 cm de costat, amb disseny neoàrab ocupa gran part de la façana.

Sobre el balcó, un fris d’un sol taulell de disseny modernista de flors sintetitzades ocupa tot l’espai, alternant amb peces ceràmiques d’aireig.

Finalment, la part inferior del balcó presenta el mateix model modernista que l’ampla banda de la façana amb taulell neoàrab en la sanefa única interior.

Galeria