Edifici de Correus i Telegrafs

Denominació

Aplicacions de taulells en façana.

Localització

Plaza Tetuan, núm. 19.

Època / Estil

Modernista/ Historicista neomudéjar

Autor / Fàbrica

Edifici: Demetrio Ribes i Joaquín Dicenta
Taulelleria: Fàbrica de taulells de Juan Bautista Segarra Bernat

Cronologia / Datació

1930 c.

Dimensions

Diverses, taulells de 15x15 cm

Característiques tècniques
Conformació per via semiseca. Decoració pel sistema de trepes.
Descripció

L’edifici de Correus i Telègrafs (1916-1932) és obra de l’arquitecte Demetrio Ribes i Joaquín Dicenta. Es tracta d’un edifici exempt que ocupa tota una poma en el centre de la ciutat (entre la Plaça Tetuan, la Plaça Rei En Jaume i el Carrer Saragossa), amb les quatre cantonades arrodonides, tres plantes i façanes neomudéjars de rajola, ceràmica i vidre d’estil modernista.
La decoració general de l’edifici la conformen la disposició de tots i cadascun dels materials emprats prevalent la simetria i on les aplicacions ceràmiques de taulells són una part substancial del programa ornamental de tot l’immoble.

Respecte a les aplicacions ceràmiques cal destacar:

En la façana principal (que dóna al Carrer Saragossa) tenim el rètol identificatiu de l’edifici sobre l’arc de la porta d’accés. Es tracta d’un panell rectangular de taulells de fons groc amb les paraules majúscules traçades per entubat blau al·lusives a l’edifici: CORREU- TELÈGRAFS. Les dos inicials, la lletra C i la T, són de disseny modernista i de color roig. En el centre del cartell, lleugerament sobreeixint i sobre la clau de l’arc (en el centre exacte de la façana), l’emblema de la institució postal. El propi arc d’accés amb rajoles caravista presenta 12 mètopes de taulells que en sentit circular decoren el mateix. En els brancals, davall de la línia d’imposta, dos panells ceràmics quadrats (4×4 taulells de 15×15 cm) de fons groc amb els emblemes de correus (un sobre lacrat) i telègrafs (8 llamps elèctrics) voltats per dos rams verds de tija diferent lligades per un llaç bicolor (blau i roig) i blau respectivament. Tot això amb tècnica de entubat. En la part superior de la composició, una corona blava en forma de castell (al·ludint tal vegada a l’escut de la ciutat).

En la part superior de la façana apareixen diverses aplicacions de taulells circumscrits a les formes buides que deixen les rajoles al voltant dels arcs que ornamental aquestes plantes. Tots presenten els fons grocs amb motius renaixentistes en blau i blanc.