Casa Llopis

Denominació

Frisos de taulells

Localització

Carrer Enmig, núm. 63

Època / Estil

Modernisme

Autor / Fàbrica

Edifici: Francisco Tomás Traver
Taulells: Fàbrica de Perís (La Campana), Onda

Cronologia / Datació

1900 c.

Dimensions

Frisos de taulells de 20x20 cm

Característiques tècniques
Conformació per via semiseca. Taulells decorats sistemàticament d'enfiles
Descripció

Edifici de vivendes entre mitgeres de quatre altures, de crugia única i fatxada centrada i simètrica.

Es tracta d’un fris d’un sol taulell que recorre tota la façana de la part superior del mirador de l’edifici. En la planta primera, un mirador de fusta, lacada en blanc, es recolza sobre dos parells de tornapuntes metàl·lics, una parella a cada costat de la porta, marcant dos línies dobles, que es continuen al llarg de tot el mirador, en forma de finíssimes columnetes que acaben en també minúsculs capitells compostos.

El taulell correspon a un disseny purament modernista naturalista vegetal amb grans fulls lanceolats, campaneta i ramificacions sinuoses, i els colors del qual verds, lila, marró, blanc, blau, li conferixen un gran dinamisme. És un model documentat en la fàbrica de taulells Elías Perís i Bautista Galver, coneguda com La Campana, de la localitat d’Onda. Correspon a la sanefa d’un arrambador del mateix estil.

Galeria