Casa dels Caragols

Denominació

Arrambadob de taulells en pati interior

Localització

Casa dels Caragols, Carrer Major, núm. 78

Època / Estil

Modernista

Autor / Fàbrica

Edifici: Francisco Tomás Traver

Cronologia / Datació

1911-1914.
1989-1990 (Important reforma)

Dimensions

170 cm aprox, taulells de 20x20 cm, cintes i sanefa de 5x20 cm.

Característiques tècniques
Conformació per via semiseca. Decoració pel sistema de trepes.
Descripció

Edifici que combina l’eclecticisme i modernisme de l’època. Presenta en el seu interior una distribució harmònica i funcional, i s’estructura a través del pati que es converteix en nucli central, al voltant del qual es conforma l’edifici.

Reformat a la fi de la dècada de 1980, en l’actualitat és seu de la delegación de la Presidència de la Generalitat Valenciana
És un pati enterament funcional -com a celobert-, però amb un component estètic remarcable que el converteix en l’element més homogeni de tot l’edifici, amb ornamentació mitjançant un arrambador corregut.

Aquest arrambador és una composició actual (tal vegada de la reforma de finals de la dècada de 1980) del disseny modernista original. Els taulells de fons decorats se situen en la part superior i corresponen aun gran ram de tiges penjants, units per una cinta, ondulants que acaben en capolls i grans flors obertes.

Presenta una sanefa de taulells blancs delimitada en la part inferior per cinta ceràmica i en la superior per sanefa. Tots dos de tonalitat verda, igual que el taulell de sòcol inferior.
Aquest disseny d’ arrambador està documentat en el catàleg de taulells, de les primeres dècades del segle XX, de l’empresa de Barcelona Vda i Fills de Juan Vila amb el núm. 228.