Carrer Caçadors

Denominació

Retolació urbana

Localització

Carrer Caçadors

Dimensions

Panell antic: 50x35 cm. Panell modern: 60x30 cm.

Característiques tècniques
Conformació via humida. Decoració a mà alçada sobre estergit. Conformació per via semiseca. Decoració de la sanefa pel sistema d'enfiles.
Descripció

Es tracta de dos xicotets panells de retolació urbana que donen nom al Carrer Caçadors, del centre de Castelló. Són panells d’èpoques diferents en quant al moment de fabricació, ignorant la data en la qual van ser col·locats.

El panell amb els taulells més antics correspon a una recomposició. En ell es mostra una escena d’un caçador abatent aus amb un gos, casa, riu i arbres. Es tracta d’una evident recol·locació de peces procedents d’un panell antic. Els dos taulells que componen l’escena apareixen ressaltats per un sanefa de finals del segle XVIII o inicis del segle XIX. Cal destacar que els dos taulells tallats en els quals apareix el rètol: CARRER CAÇADORS, són molt més moderns, actuals podem dir, i d’ací que la col·locació siga relativament recent.

L’altre panell correspon a tres taulells amb sanefa modernista que emmarquen un escut de la població sobre una “senyera” cuatribarrada i al costat el rètol, amb lletres grogues (daurades) perfilades en marró fosc, pròpiament dita: CARRER CAÇADORS, amb diversos rams de floretes propies de la pisa de finals del segle XVIII. En el costat inferior dret s’aprecia la inscripció: MOROS D´ALQUERÍA.

Galeria