Plaça Tetuán 16

Denominació

Rajola esmaltada en façana i fris corregut de taulells

Localització

Carrer Tetuán, núm. 16

Època / Estil

Eclecrticisme /Modernista

Autor / Fàbrica

Francisco Tomás Traver

Cronologia / Datació

1910-1912

Dimensions

Taulells de 20x20 cm

Característiques tècniques
Conformació per via semiseca. Decoració pel sistema d'enfiles
Descripció

Façana de planta baixa i dos pisos amb cambra, que s’organitza segons un eix vertical que conté als buits, excepte en planta baixa que es desplega en el buit d’accés al portal i un gran finestral enreixat (repetint així la composició típica de façana d’altres carrers de Castelló -Alloza-) . Este imaginari eix es trenca amb el frontó sobre la finestra del pis superior i es remata amb els buits apariats de la cambra.

Sens dubte el més característic d’este edifici és el tractament de la pell de la façana: panys de ceràmica -rajola esmaltada- , en dos colors poc habituals: verd i blau, que es combinen amb el crema i terra de la resta dels elements decoratius i una rejería d’encertat disseny modernista d’una forma molt elegant.

El fris de taulellets correspon a un disseny modernista naturalista sintetitzat.

Galeria