Calle Mayor 3

Denominació

Aplicacions de taulells en façana

Localització

Carrer Major, núm. 3

Època / Estil

Eclecticisme

Autor / Fàbrica

Edifici: Godofredo Ros de Ursino

Cronologia / Datació

1905-1910

Dimensions

120x80 cm aprox (6x3 taulells de 20x20 cm)

Característiques tècniques
Conformació en semisec. Bicocció tradicional. Decoració per sistema d´enfiles.
Descripció

Edifici entre mitgeres format per planta baixa, dos altures i cambra. Esta composició es repetix exactament en la planta segona. Per damunt d’ella se situa la cambra, seguint els eixos verticals s’obrin uns xicotets buits horitzontals (de la mateixa amplària que els buits inferiors), emmarcats igualment per unes mènsules que subjecten la cornisa.

Ocupant el pany entre els buits de la cambra, uns ovals contenen motius ceràmics de caràcter modernista. Els motius ceràmics, sanefes i óculs, són elements molt estimables que donen colorit i complementen la façana.

Els tres óculs tenen les mateixes dimensions i presenten els taulells dels extrems retallats per a ajustar-se a la forma arquitectònica corbada. El panell central acull un disseny modernista aquàtic amb tres flors blaves pentafoliades que sorgixen de l’aigua amb altres tiges verds verticals i dos tiges grocs creuats. Els dos panells laterals presenten una decoració semblant, però, interessa assenyalar, que només presenten dos flors i que éstes estan corbades cap el centre, de manera que el panell central i els dos laterals formen una composició prèviament pensada i que tal vegada, per això es tracta, d’un encàrrec específic i no peces seriades.

Els frisos laterals adopten una forma molt original de dents de serra en la seua part inferior. Correspon a dissenys modernistes de motiu complet (palmetes i cercles) sobre fons verd molt a joc amb els panells superiors.

Galeria