ASCER

Denominació

Edifici ASCER

Localització

Camí Caminàs, s/n

Autor / Fàbrica

Diverses fàbriques

Cronologia / Datació

1994-1996

Dimensions

Variables

Característiques tècniques
Taulells monocció, taulells de gres rústics, de porcelánic, de fang cuit, etc..
Descripció

La nova seu d’ASCER és un edifici de quatre plantes amb 2.885 m2 construïts i que presenta una estructura flexible i multifuncional.
En l’edifici es poden admirar 27 tipus de taulells diferents. Els 8 lavabos estan revestits de taulells amb diferents estils, formats i propietats que vénen a ser un mostrari de la versatibilitat i qualitat de la ceràmica espanyola.

En l’estructura postmoderna de l’edifici destaca la façana concebuda amb figures geomètriques pures (cilindre, cub, paral•lelepípede) revestides amb diferents tipus de peces quant a característiques tècniques, grandàries i propietats.
El paviment exterior i la baixada al garatge correspon a taulells de gres porcelánic modelat (TAU, 1994).

ASCER és l’Associació Espanyola de Fabricants de Taulells i Paviments Ceràmics, creada en 1977. En l’actualitat, representa aproximadament el 95% de la producció sectorial, convertint-se en una de les associacions sectorials de major representativitat a Espanya. La seua seu està a Castelló de la Plana pel fet que la indústria es troba concentrada a la província, conformant un clúster o districte industrial.

ASCER va substituir, ampliant les seues activitats, a l’Agrupació Nacional Sindical d’Industrials Taulellers (ÀNSIA), que funcionava des de 1959 i que, a la seua volta, va ser resultat del reconeixement oficial de l’Agrupació de Fabricants de Taulells, organització sorgida en els anys quaranta. Anteriorment, van haver altres organitzacions empresarials en la indústria taulellera. Els antecedents més antics que es conserven corresponen al Gremi de Fabricants de Taulells creat en 1927 amb seu a Onda (Castelló). Es prova així la llarga tradició associativa del sector. (Font: pàgina web d’ASCER).